Service när och där du behöver det.

Vårt väl utbyggda servicenät svarar för service i hela Norden. Vi erbjuder även service på våra egna verkstäder i Jönköping och i Bromma, där vi servar såväl egna som andra aggregatfabrikat. Önskas service på AC-utrustningar i lastbilar, personbilar och arbetsfordon, utför vi även det. Dessutom förfogar vi över servicebilar i Jönköping och Bromma för att kunna genomföra service utanför våra verkstäder.

Reservdelar

Vi har ett väl utbyggt reservdelslager, vilket gör att du som kund i princip ska kunna få vilken reservdel som helst inom 24 timmar.

Behöver du beställa reservdelar eller service?

Kontakta oss via reservdelar@hultsteins.se respektive service@hultsteins.se eller ring oss på telefon, 036-16 18 50

Support