Service när och där du behöver det.

Ett väl utbyggt servicenät svarar för servicehjälp i hela Norden. Vi erbjuder även service på egen verkstad i Jönköping och i Bromma på såväl aggregat av eget fabrikat, som på aggregat av främmande fabrikat. Vi utför även service på AC-utrustningar i lastbilar, personbilar och arbetsfordon. Vi förfogar även över servicebilar i Jönköping och Bromma för att kunna göra service utanför vår verkstad.

Reservdelar

Vi har ett väl utbyggt reservdelslager vilket gör att kunden i princip ska kunna ha vilken reservdel som helst inom 24 timmar.

Behöver du beställa reservdelar eller service?

Kontakta oss via e-mail reservdelar@hultsteins.se respektive service@hultsteins.se eller ring oss på telefon, 036-16 18 50

Support