Hur stor blir din besparing?

Hydrauldriven kyla ger dig bättre totalekonomi än motsvarande diselaggregat.
Billigare driftkostnad helt enkelt. Mil efter mil. År efter år.

Ett miljövänligt och lönsamt alternativ – Gör din kalkyl och se själv!

Drifttid per aggregat och vecka tim

Driftid per aggregat och år

Dieselpris kr/l

Besparing per månad

Besparing per år

Bilens livslängd år

Bränslebesparing under bilens livslängd

Antal bilar st

Besparing per månad, totalt

Besparing per år, totalt

Summa besparing under X år