HYDRAULISKT DRIVEN GENERATOR ECOGEN
Monteras på dragbilen


KYLAGGREGAT HH
Monteras på skåp över hytt


KYLAGGREGAT HS
Smalbyggda skåp för montering mellan skåp och hytt


KYLAGGREGAT HU
Monteras under skåp med externa förångare i skåp


Översikt effektbehov

20 m3
40 m3
60 m3
80 m3
Skåpvolym
 
 
 
 
 
 
TH3
 
HH11
 
 
 
HS10
 
 
 
HS12
 
 
 
HH13
 
 
 
HH16
 
 
 
HS15
 
 
 
HS215
 
 
 
Kyleffekt enl. FRC krav 0,4K-värde -20°C skåptemperatur
Kyleffekt enl. FNA krav 0,7K-värde -0°C skåptemperatur
Kyleffektsbehov vid +5°C skåptemperatur