Hydrauldrift / eldrift

Ecogen EG 15 / 25

Hultsteins Ecogen är en ny och hydraulisk lösning där lastbilens kraftuttag används för att driva generatorn. Samtliga kylaggregat som är utrustade för nätdrift kan drivas av Ecogen och därmed kan ett traditionellt aggregat omvandlas från dieseldrivet till eldrivet. Det resulterar i både reducerad bränsleförbrukning och minskad miljöpåverkan.


FUNKTION
Oavsett om fordonet är i rörelse eller står på tomgång, producerar generatorn 400 V 3-fasspänning. Ecogen gör helt enkelt din lastbil till en rullande elproducent som har möjlighet att driva utrustning med effektbehov upp till 25KW. Behovet av bränsle till kylaggregatet försvinner därmed helt.
 

  • Full effekt med spänningen som produceras på fordonet
  • Betydande bränslebesparingar
  • Minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxid och partiklar
  • Låga servicekostnader
  • Kylaggregatet uppnår samma miljöklass som fordonet
  • Säkrar din verksamhet mot potentiella restriktioner för lastbilar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Modell Elektrisk kapacitet Fordonstyp       Vikt
  400V 50Hz 460V 60Hz Fast Lastbilsaggregat för städer Dragbil Bil och släp  
EG15 15 KVA 18 KVA Ja Ja     132 kg
EG25 25 KVA 30 KVA Ja Ja Ja Ja 180 kg