Hydrauldrift / eldrift

Kylaggregat HH13

HH13 är ett el- och hydrauldrivet aggregat som ersätter HH12. I HH13 har vi utnyttjat de driftsäkra egenskaperna från HH12. Aggregatet har fått en modern design och vissa komponenter har uppgraderats för ännu förbättrad prestanda. Aggregatet kan levereras i flera utföranden med olika funktioner. 
 
Aggregatet är utrustat med vårt styrsystem HUA.
Monteras utanpåliggande på framstammen.
 

FUNKTION

Enheten drivs av en hydraulisk konstantflödespump som ansluts direkt till bilens kraftuttag. Lösningen ger en konstant effekt oberoende av bilmotorns varvtal.
 
Aggregatet kan även anslutas till elnätet.
Värmefunktion genom el- och vattenvärme.
Kan utrustas med extraförångare.
 
Funktionen Smartstart gör det möjligt att låta styrsystemet starta och stanna bilmotorn i parkerat läge.
 

  • Hydraulisk konstantflödespump
    levererar full effekt oavsett varvtal
  • Bränslebesparingar på upp till 60 %
  • Minskade CO2-utsläpp
  • Lägre kostnader för service
  • Monteras på skåp ovan hytt
  • Standby mode (3-fas)
  • HUA styrsystem

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Model Kyleffekt* Standby Standard-
värme
Extravärme Multizon Vikt
  Boxtemp 0° C Boxtemp -20° C Boxtemp 0° C Boxtemp -20° C   Vatten    
HH13F 7 500 W 4 280 W 7 500 W 4 280 W Ja Nej Tillval 390 kg
HH13FV 7 500 W 4 280 W 7 500 W 4 280 W Ja Ja Tillval 390 kg

* Kyleffekt angiven vid +30° C omgivningstemperatur.