Hydrauldrift / eldrift

Kylaggregat HH16

HH16 är ett el- och hydrauldrivet aggregat som ersätter HH15. I HH16 har vi utnyttjat de driftsäkra egenskaperna från HH15. Aggregatet har fått en modern design och vissa komponenter har uppgraderats för ännu förbättrad prestanda.

Aggregatet kan levereras i flera utföranden med olika funktioner. Aggregatet är utrustat med vårt styrsystem HUA.

Aggregatet monteras utanpåliggande på framstammen.
 

FUNKTION

Funktionen Smart Start gör det möjligt att låta styrsystemet starta och stanna bilmotorn i parkerat läge.

Aggregatet drivs av en hydraulisk konstant-flödespump som ansluts direkt till bilens kraftuttag. Aggregatet ger konstant effekt oberoende av bilmotorns varvtal.
 
Aggregatet kan även anslutas till elnätet. Värmefunktion genom el- och vattenvärme. Kan utrustas med extraförångare.
 

  • Hydraulisk konstantflödespump
    levererar full effekt oavsett varvtal
  • Bränslebesparingar på upp till 60 %
  • Minskade CO2-utsläpp
  • Lägre kostnader för service
  • Monteras på skåp ovan hytt
  • Standby mode (3-fas)
  • HUA styrsystem

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Model Kyleffekt* Standby Standard-
värme
Extravärme Multizon Vikt
  Boxtemp 0° C Boxtemp -20° C Boxtemp 0° C Boxtemp -20° C   Vatten    
HH16F 9 300 W 6 500 W 9 300 W 6 500 W Ja Nej Tillval 515 kg
HH16FV 9 300 W 6 500 W 9 300 W 6 500 W Ja Ja Tillval 515 kg

* Kyleffekt angiven vid +30° C omgivningstemperatur.