Hydrauldrift / eldrift

Kylaggregat HS10 + HS12

Hultsteins smalbyggda aggregat HS storlek 10-12 har ett djup på endast 240 mm. Det är särskilt framtaget med hänsyn till lastbilar med lågt skåp, där vi utnyttjar utrymmet mellan skåp och hytt.
Monteras utanpåliggande på framstammen.

Aggregatet är utrustat med vårt styrsystem HUA. 

 

FUNKTION

Aggregatet drivs av en konstantflödes hydraulpump som monteras direkt på bilmotorn. Aggregatet lämnar på så sätt konstant effekt oberoende av bilmotorns varvtal.

Aggregatet kan även anslutas till elnätet.
Värmefunktion genom el- och vattenvärme.
Enheten är konstruerad för att vara enkel att serva och underhålla.
 

  • Hydraulisk konstantflödespump
    levererar full effekt oavsett varvtal
  • Bränslebesparingar på upp till 60%
  • Minskade CO2 utsläpp
  • Lägre kostnader för service
  • Monteras mellan skåp och hytt
  • Standby mode (3-fas)
  • HUA styrsystem

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Model Kyleffekt* Standby Standard-
värme
Extravärme Multizon Vikt
  Boxtemp 0° C Boxtemp -20° C Boxtemp 0° C Boxtemp -20° C   Vatten    
HS10F 5 350 W 3 900 W 5 350 W 3 900 W Ja Nej Nej 325 kg
HS10FV 5 350 W 3 900 W 5 350 W 3 900 W Ja Ja Nej 325 kg
HS12F 6 200 W 3 700 W 6 200 W 3 700 W Ja Nej Nej 350 kg
HS12FV 6 200 W 3 700 W 6 200 W 3 700 W Ja Ja Nej 350 kg

* Kyleffekt angiven vid +30° C omgivningstemperatur.