Hydrauldrift / eldrift

Kylaggregat HS215

MULTIZONE
Specialaggregat för två längsgående separata temperaturzoner. Aggregatet har typbeteckningen HS215F och är hydraul- och eldrivet.

Utrustat med vårt HUA-styrsystem. De båda temeraturzonerna styrs och övervakas från hytten i en och samma kontrollpanel.

Aggregatet monteras utanpåliggande på framstammen.

 

FUNKTION

Aggregatet drivs av en hydraulisk konstantflödespump som ansluts direkt till bilens kraftuttag. Aggregatet ger konstant effekt oberoende av bilmotorns varvtal.
 
En fyrcylindrig kompressor på 560 cm3, tillverkad av Bock, borgar för hög och pålitlig kyleffekt. Aggregatet kan även anslutas till elnätet.
Värmefunktion genom el- och vattenvärme.
 
Flerförångarsystemet i HS215F kan levereras i två olika utföranden. Dels ett med bestämt frysutrymme och bestämt kyl-värmeutrymme och dels ett med kyl-frys och värme i båda utrymmena.

  • Hydraulisk konstantflödespump
    levererar full effekt oavsett varvtal
  • Bränslebesparingar på upp till 60%
  • Minskade CO2-utsläpp
  • Lägre kostnader för service
  • Monteras mellan skåp och hytt
  • Standby mode (3-fas)
  • HUA styrsystem

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Model Kyleffekt* Standby Standard-
värme
Extravärme Multizon Vikt
  Boxtemp 0° C Boxtemp -20° C Boxtemp 0° C Boxtemp -20° C   Vatten    
HS215F 9 000 W 6 100 W 9 000 W 6 100 W Ja Tillval Ja 500 kg
HS215FV 9 000 W 6 100 W 9 000 W 6 100 W Ja Tillval Ja 500 kg

* Kyleffekt angiven vid +30° C omgivningstemperatur.