Hydrauldrift / eldrift

Kylaggregat HT15 / 20 / 25

El- och hydrauldrivet aggregat som är specifikt framtaget för trailers. Genom att använda hydrauldrift gör man stora miljöbesparingar då den stora bilmotorn har långt bättre avgasrening och mycket striktare utsläppskrav än mindre motorer. Att låta bilmotorn driva kylaggregatet sänker bränsleförbrukningen och kan halvera servicekostnaden.

Aggregatet är utrustat med Hultsteins HUA-styrsystem och kan kompletteras med Smart Start-funktion. Monteras utanpåliggande på framstammen.

 

FUNKTION

Aggregatet drivs av en hydraulisk konstantflödespump som monteras direkt på bilmotorn. Aggregatet lämnar på så sätt konstant effekt oberoende av bilmotorns varvtal.
 
Utöver manöverpanelen på trailern kan en extra kontrollpanel monteras i hytten. Smart Start gör det möjligt för aggregatet att starta och stanna bilmotorn i parkerat läge.
 
 
Aggregatet kan även anslutas till elnätet.
Värmefunktion genom el- och vattenvärme.
Samtliga modeller kan kompletteras med extra takförångare.

 

  • Bränslebesparingar på upp till 60 %
  • Minskade CO2-utsläpp
  • Sänkta servicekostnader
  • En hydraulisk konstantflödespump kopplas in på trailerns kraftuttag
  • Monteras fram på skåpet
  • Standby mode (3-fas)
  • Uppvärming via el eller gas
  • HUA styrsystem

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Model Kyleffekt* Standby Standard-
värme
Extravärme Multi-
zone
Vikt
  Box temp 0° C Box temp -20° C Box temp 0° C Box temp -20° C   Vatten    
HT15F 9 200 W 6 200 W 9 200 W 6 200 W Ja Nej Option 575 kg
HT15FV 9 200 W 6 200 W 9 200 W 6 200 W Ja Ja Option 575 kg
HT20F 10 900 W 7 100 W 10 900 W 7 100 W Ja Nej Option 595 kg
HT20FV 10 900 W 7 100 W 10 900 W 7 100 W Ja Ja Option 595 kg
HT25F 13 600 W 9 300 W 13 600 W 9 300 W Ja Nej Option 620 kg
HT25FV 13 600 W 9 300 W 13 600 W 9 300 W Ja Ja Option 620 kg

* Kyleffekt angiven vid +30° C omgivningstemperatur.