Hydrauldrift / eldrift

Kylaggregat HU13

HU13 är ett underbyggt el- och hydrauldrivet aggregat för montering under skåp. Enheten kompletteras med separat förångare och kan fås i utföranden med en eller flera temeraturzoner.

Aggregatet är utrustat med vårt styrsystem HUA och kan kompletteras med Smart Start-system. Aggregatet monteras under skåp.

 

FUNKTION

Aggregatet drivs av en hydraulisk konstant-flödespump som ansluts direkt till bilens kraftuttag. Aggregatet ger konstant effekt oberoende av bilmotorns varvtal.
 
Kompletteras med en eller flera takförångare i skåpet. HU13 finns i utförande med flera temperaturzoner. Aggregatet kan även anslutas till elnätet. Värmefunktion genom el- och vattenvärme.
 
Funktionen Smart Start gör det möjligt att låta styrsystemet starta och stanna bilmotorn i parkerat läge.
 

  • Hydraulisk konstantflödespump
    levererar full effekt oavsett varvtal
  • Bränslebesparingar på upp till 60 %
  • Minskade CO2-utsläpp
  • Lägre kostnader för service
  • Monteras under skåp
  • Standby mode (3-fas)
  • HUA styrsystem

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Model Kyleffekt* Standby Standard-
värme
Extravärme Multizon Vikt
  Boxtemp 0° C Boxtemp -20° C Boxtemp 0° C Boxtemp -20° C   Vatten    
HU13F 7 500 W 4 280 W 7 500 W 4 280 W Ja Nej Tillval 390 kg
HU13FV 7 500 W 4 280 W 7 500 W 4 280 W Ja Ja Tillval 390 kg

* Kyleffekt angiven vid +30° C omgivningstemperatur.